Góralu, chodź z nami na Drugą Stronę!
O PROJEKCIE

Cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest zakorzenienie wśród młodzieży współpracy pomiędzy rówieśnikami z Polski i Słowacji oraz promocja współpracy transgranicznej. W ramach projektu, dzięki wspólnym pokazowym treningom oraz wspólnemu obozowi sportowemu pozwalającemu na wspólne przebywanie - dzieci i młodzież będą mogły wzajemnie się poznać, przełamać stereotypy obowiązujące w postrzeganiu obu narodów oraz przyswoić nawyki współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach.

Celami bezpośrednimi projektu będą:

1.Współpraca kadry szkoleniowej i trenerów, polegająca na wspólnej pracy, poznaniu metod szkoleniowych preferowanych w Polsce i na Słowacji, wymianie doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji. Wymiernym efektem tej współpracy będzie broszura treningowa przygotowana wspólnie przez trenerów z obu krajów.

2.Wzajemne poznanie się, nawiązanie współpracy i sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji.

Celem długofalowym projektu jest nawiązanie szerszej współpracy we wszystkich polach życia pomiędzy Polakami i Słowakami w regionie. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja młodzieży i pobudzanie jej kreatywności oraz rozszerzaniehoryzontów dzięki otwarciu i poznaniu nowych środowisk, ich tradycji i kultury.

Grupy docelowe:

Projekt kierowany jest w pierwszej kolejności do dzieci i młodzieży. Z jednej strony trenującej już judo w klubach będących partnerami projektu, z drugiej do uczestników pokazowych treningów w szkołach na terenie objętych projektem w Polsce i na Słowacji oraz w innych klubach, które przyłączą się do udziału w imprezach projektu. Podkreślić należy, iż dzieci i młodzież to grupa szczególnie ważna ze względu na wpływ na rozwój relacji polsko-słowackich w najbliższej przyszłości. Pozytywne nastawienie młodzieży wchodzącej dziś lub za kilka lat w dorosłe życie i na rynek pracy pozwoli na zwiększenie oddziaływania współpracy polsko-słowackiej na szersze grupy społeczne, w których młodzież ta funkcjonuje i funkcjonowała będzie w przyszłości. Dodatkowo planowany turniej - otwarty dla publiczności – który będzie okazją do promocji polsko-słowackiej współpracy w szerszym środowisku.

Działania podejmowane w ramach projektu:

Projekt realizowany będzie poprzez:

- cykl spotkań treningowych prowadzonych wspólnie przez polskich i słowackich trenerów w szkołach placówkach kulturalnych salach sportowych i osiedlowych na terenie miast uczestników partnera w Polsce i na Słowacji. Czynnymi uczestnikami treningów będą zarówno dzieci zainteresowane trenowaniem judo – uczniowie szkół, jak i młodzież zrzeszona już (trenująca) w klubach będących partnerami projektu i nie tylko w Bielsku-Białej , Żylinie i okolicy tych miast  .Październik 2013-kwiecień 2014, planowane są 24 konsultacje i dodatowo 6 konsultacji kadry szkoleniowej klubów partnerskich, których celem będzie wymiana doświadczeń w pracy trenerskiej w obu krajach. W części treningów i konsultacji udział wezmą byli zawodnicy - uczestnicy Mistrzostw Polski i Igrzysk Olimpijskich w judo (m.in. Krzysztof Kurczyna, Marek Wróbel). Kolejnym etapem projektu będzie sześciodniowy obóz przygotowawczy dzieci i młodzieży z terenu Polski i Słowacji. Ze względów szkoleniowych planowana jest organizacja obozu w Wiśle . Po cyklu przygotowawczym (obozie ) zawodnicy będa mogli się sprawdzić w turnieju judo "Pokonujemy granice", w którym udział wezmą zawodnicy z Polski i Słowacji; planowane jest zorganizowanie turnieju dla 250 zawodników w różnych kategoriach wiekowych i wagowych.W ramach projektu zostanie wydana w języku polskim i słowackim broszura dla młodych zawodników obrazująca formy treningu. Broszura rozpowszechniana będzie w szkołach, w których odbywały się będą pokazowe zajęcia treningowe.

Wpływ transgraniczny:

Podstawowym celem projektu jest nawiązanie czynnej współpracy pomiędzy dziećmi i młodzieżą z Polski i Czech. Wspólne treningi pokazowe oraz obozy przygotowawcze pozwolą także na analizę wzajemnych relacji polsko-słowackich z uwzględnieniem specyfiki regionu. Wspólny udział młodzieży polskiej i słowackiej na treningach w szkołach obu krajów oraz wspólny pobyt na kilkudniowym obozie szkoleniowym pozwolą na bliższe poznanie się tych grup (zarówno zawodników jak i niezrzeszonych uczestników treningów w poszczególnych szkołach) oraz przełamanie – głównie wśród ludzi młodych - powszechnie obowiązujących stereotypów o naszych narodach. Celem długofalowym projektu jest nawiązanie szerszej współpracy we wszystkich polach życia pomiędzy Polakami i Słowakami w regionie przygranicznym.